zhao-xin-fx

【原摄】鸭趣!

      摄于2014年夏天,俄罗斯圣彼得堡。

      昨天,看到博友打鸟的照片,想起前年在圣彼得堡夏宫湖边散步,看到的飘在湖上的那一窝野鸭。夕阳下小鸭子们伸长着脖子,在鸭子妈妈的护卫下,好奇地打探着外面的世界,稍大一点的小鸭子,就嬉戏于水面,绿色的湖水在阳光的照射下,如同玻璃一样透明、澄澈,鸭子们的嬉戏,划破了平静的湖水,荡起阵阵涟漪。


  
 

 


 


 


 


 


 荡起涟漪的湖水如同打碎的琉璃,亮得晃眼。


 小鸭子们好不容易平静下来,在树干上休息。

 

 


  


 

 

 夕阳把鸭子的羽毛都染成了金色。


 


 


 


柳荫照水弄晴柔! 

 

 
 

 

来源:竹外桃花

评论